Subvenţia de cazare

            Subvenţii individuale de sprijin pentru cazare se acordă conform OUG 73/2004. Pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare studenţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază;
b) provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
c) au vârsta de până la 29 de ani;
d) optează pentru subvenţie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile.

 

   Search Engine Optimization